Leidse Geologische Vereniging

LEIDSE GEOLOGISCHE VERENIGING

Welkom op de nieuwe LGV website. De site is nog in ontwikkeling.

Om de oude website te bereiken: klik hier.

De Leidse Geologische Vereniging, opgericht in 1933, heeft als actieve vereniging van geologiestudenten in Leiden bestaan tot 1983, toen, door een betreurenswaardige dwaling van de toenmalige Nederlandse overheid, de meest florerende geologieopleiding in Nederland  werd overgeheveld van Leiden naar Utrecht. Sinds 13 januari 1983 echter is de LGV voortgezet als reünistenvereniging bestaande uit enkele honderden leden, die jaarlijks diverse activiteiten organiseert.

Recent Nieuws

 

Title of your posts.

January 1, 2030

This is where the post content will show up. The font color, font size, line-height, and other styles related to the font, as well as stroke, corner radius and backgroung color / image can be styled. Simply use the text / color / stroke panel to style any of these elements! You can also change the spacing by clicking on the top right arrow near this field. Again this is a sample text and will be replaced with the content of each post.

Het bestuur van de LGV voor 2015 bestaat uit

 

 

    Nout den Boer                                         Praeses

      Frits Bonvie                                             Ab-actis

         Josje Kriest                                               Quaestrix

         Arie Speksnijder                                     Assessor I

          Frans Kunst                                             Assessor II

 

 

Ab-actiaat:

 

Krooneendstraat 18

2492 NG ‘s-Gravenhage

Tel: 070 44 45 470

   emailadres: fritsbonvie@gmail.com

 

 

Het lidmaatschap van de LGV bedraagt € 20,- per jaar en dient te worden overgemaakt naar:

 

 

Het onlangs verschenen lustrumboek Veldwerk! deel 2  is nu verkrijgbaar voor €10,- plus portokosten. U kunt het bestellen bij de ab-actis, per e-mail  of schriftelijk  met vermelding van het volledige adres waar het boek naar toe dient te worden gestuurd.  Ook van het veel dikkere Veldwerk! uit 2008 zijn nog exemplaren verkrijgbaar voor €20 plus portokosten.

 

 

 

 

 

Leidse Geologische Vereniging